Wie De Schoen Past

Wie De Schoen Past

Naar een ander wijzen wordt meestal als onbeleefd beschouwd, maar hier is het verplicht! Een speler leest de vraag voor en alle spelers tellen bij elkaar op en wijzen naar de speler op wie de vraag het meest betrekking heeft. Alle spelers die met de meerderheid hebben gestemd, krijgen één kaart en degene die als eerste vijf kaarten heeft, wint! Kent u uw medespelers het beste?