Tides of Madness

Tides of Madness

Tides of Madness is een vervolg op Tides of Time en biedt gameplay die vergelijkbaar is met dat ontwerp. Tides of Time is een tekenspel voor twee spelers. Elk spel bestaat uit drie rondes waarin spelers kaarten uit hun handen trekken om hun koninkrijk op te bouwen. Elke kaart is een van de vijf kleuren en heeft ook een scoredoelstelling.

Nadat alle kaarten voor de ronde zijn opgesteld, tellen de spelers hun punten op op basis van de kaarten die ze hebben verzameld en de scoredoelstellingen op elke kaart, waarna ze hun score noteren. Elke ronde kiezen de spelers elk een kaart om in hun koninkrijk achter te laten als een "relikwie uit het verleden" om hen in latere rondes te helpen. Na drie rondes wint de speler met het meest welvarende koninkrijk.

Tides of Madness geeft een nieuwe draai aan het bovenstaande spel: waanzin. Sommige kaarten, hoewel krachtig, schaden je psyche, dus je moet je waanzin in de gaten houden, anders riskeer je het spel vroegtijdig te verliezen omdat je verstand verloren gaat door de macht van de Ouden. Meer specifiek hebben acht van de achttien kaarten in het spel een waanzin-icoon, en tijdens het scoren ontvang je een waanzin-fiche voor elk zo'n icoon in je verzameling kaarten. Degene die de meeste waanzin in een ronde heeft, scoort 4 punten of legt 1 waanzinfiche af - en de laatste optie is waardevol, want als je ooit negen of meer waanzin hebt gehad, verlies je het spel onmiddellijk.