Terra Mystica

Terra Mystica

In het land van Terra Mystica wonen 14 verschillende volkeren in zeven landschappen, en elke groep is gebonden aan zijn eigen thuisomgeving, dus om zich te ontwikkelen en te groeien, moeten ze naburige landschappen terraformeren naar hun thuisomgeving in concurrentie met de andere groepen.

Terra Mystica is een volledig informatiespel zonder enig geluk dat strategische planning beloont. Elke speler regeert een van de 14 groepen. Met subtiliteit en vakmanschap moet de speler proberen een zo groot mogelijk gebied te beheersen en de vaardigheden van die groep te ontwikkelen. Er zijn ook vier religieuze sekten waarin je vooruitgang kunt boeken. Om dat allemaal te doen, heeft elke groep speciale vaardigheden en capaciteiten.

Om de beurt voeren de spelers hun acties uit met de middelen waarover ze beschikken. Verschillende gebouwen stellen spelers in staat om verschillende bronnen te ontwikkelen. Woningen zorgen voor meer werknemers. Met handelshuizen kunnen spelers geld verdienen. Bolwerken ontgrendelen de speciale vaardigheid van een groep, en tempels stellen je in staat religie en je terraforming en zeevaartvaardigheden te ontwikkelen. Gebouwen kunnen worden opgewaardeerd: woningen kunnen worden ontwikkeld tot handelshuizen; handelshuizen kunnen worden ontwikkeld tot bolwerken of tempels; één tempel kan worden opgewaardeerd om een ​​heiligdom te worden. Elke groep moet ook zijn vaardigheden op het gebied van terraforming en zijn vaardigheid met boten ontwikkelen om de rivieren te gebruiken.

Uitbreidingen Terra Mystica