Navegador

Navegador

Dit spel is geïnspireerd op het Portugese tijdperk van ontdekkingen in de 15e-16e eeuw. Spelers ondernemen acties zoals het contracteren van mannen, het verwerven van schepen en gebouwen, het bevaren van de zeeën, het vestigen van koloniën in ontdekte landen, het verhandelen van goederen op de markt en het verkrijgen van privileges.

Elke speler begint met slechts twee schepen en drie arbeiders en probeert zijn rijkdom uit te breiden.

Er zijn verschillende onontdekte landen waar spelers, eenmaal ontdekt, daar enkele kolonies kunnen stichten. Kolonies bestaan ​​op verschillende plaatsen waar suiker, goud en specerijen verkrijgbaar zijn en die aan de markt kunnen worden verkocht om wat geld te verdienen. Geld wordt gebruikt om schepen te bouwen, gebouwen op te richten zoals fabrieken, scheepswerven en kerken, en om arbeiders te krijgen. Werkers zijn nodig om koloniën te stichten of gebouwen en privileges te verwerven, die in vijf categorieën bestaan ​​en daarom spelers aanmoedigen om verschillende strategieën te volgen die met elkaar concurreren.

Aan het einde van het spel is de speler die het meest succesvol is in het combineren van zijn privileges met zijn prestaties (kolonies, fabrieken, ontdekkingen, scheepswerven en kerken) de winnaar.