Ice Team

Ice Team

Ice Team is een racespel voor twee spelers waarin je je ijsberen zo snel mogelijk naar de finish moet brengen, nadat je zoveel mogelijk vissen uit de iglo's hebt verzameld. Elke beurt verplaatst een speler een van zijn vier beren in een willekeurige richting over ronde ijstegels met ofwel een ijsschots, een iglo (die een vis verstopt) of een malus (zoals een zeehond, die een vis terugtrekt). Nadat een ijsschots is bezocht, wordt de tegel van de tafel verwijderd, waardoor een opening ontstaat die beren niet kunnen gebruiken bij toekomstige beurten. De speler die de finish met de meeste vissen weet te bereiken, wint.