Guilds of London

Guilds of London

Londen: de grootste, belangrijkste en rijkste stad van Engeland in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne tijd.

De gilden speelden een belangrijke rol in het leven van de Londense burgers en controleerden de manier waarop handel, productie en zaken in de stad plaatsvonden. De leden van de gilden waren rijke mannen, die werden aangesteld op de meest invloedrijke posities in de gemeenschap en een immense burgermacht uitoefenden. De belangrijkste vertegenwoordiger van de gilden werd de burgemeester van Londen, en de leidende afgevaardigden van de gilden werden zijn schepenen. Andere leden van de gilden waren de burgers van Londen. De gilden bestuurden de stad en controleerden de handel; elk had zijn eigen hal en zijn eigen wapen. Vertegenwoordigers van de gilden kwamen bijeen in de Guildhall om de grote problemen van de dag te bespreken.

In Guilds of London plaats je je liverymen in strategische Guilds, waarmee je je machtsbasis opbouwt, zodat je in veel van hen de status van Master kunt bereiken. Je hebt ook de mogelijkheid om je macht te verspreiden naar de commercieel waardevolle plantages van Ulster of Virginia. Controle over elke gilde levert overwinningspunten en extra acties op die je kunt exploiteren, zodat je de toekomstige ontwikkeling van de stad kunt controleren.