Dixit 10: Mirrors

Dixit 10: Mirrors

Dixit Mirrors is een uitbreidingsset voor het spel Dixit en bevat 84 nieuwe speelkaarten. Combineer de kaarten uit deze uitbreiding met die uit het basisspel voor een uitgebreider spel. Het spel eindigt wanneer de eerste speler 30 punten op het scorespoor heeft behaald.

Dit is een op zichzelfstaande uitbreiding voor Dixit. Je hebt het basisspel niet nodig om deze uitbreiding te gebruiken, maar kunt beide wel combineren.