Crown of Emara

Crown of Emara

Goede tijden in het kleine koninkrijk Emara: tijdens het bewind van koning Thedorius de Wijzen behoren oorlogen, opstanden en andere ongemakken tot het verleden. Thedorius bekommerde zich altijd meer om het welzijn van zijn onderdanen dan om macht of rijkdom. Daarom zal alleen de edelman die in staat is om voor Emara's burgers te zorgen net zo goed als Thedorius zelf de opvolger van Thedorius worden en de kroon van Emara dragen.

Om de vaardigheden van alle aspiranten te testen, stellen Thedorius en zijn raadgevers een praktische uitdaging op: wie de meerderheid van de nieuw aangekomen burgers in de hoofdstad kan overtuigen om hun claim te steunen, zal de toekomstige koning van Emara worden. Om dit te bereiken, moeten spelers voorzien in de behoeften van de burgers en - het allerbelangrijkste - goede huisvesting bieden voor iedereen. Dit betekent dat het promoten van de bouwactiviteiten in de stad een van de belangrijkste taken van de kandidaten zal zijn.

Crown of Emara combineert vakkundig kaartacties met acties van arbeiders, waardoor spelers hun beurten zorgvuldig kunnen plannen tijdens hun downtime. De twee counselors die voor elke speler beschikbaar zijn, verplaatsen zich in twee afzonderlijke rotondes, waardoor spelers elke beweging moeten optimaliseren. Bovendien leiden twee scorende tracks tot een multidimensionale speelstijl, aangezien alleen de lagere score meetelt voor de overwinning en dus beide tracks gelijkelijk moeten worden vooruitgeschoven.