Confetti

Confetti

Probeer in Confetti zo snel mogelijk een object te vinden aan de hand van opdrachten. De tafel is bezaaid met objectkaarten. Een speler draait een kaart op tafel, waarop een opdracht staat. Iedereen is nu op zoek naar een kaart die voldoet aan de opdracht: de objecten in de groene helft moeten op de kaart staan, terwijl het object in de rode helft daar niet mag verschijnen. De eerste speler die een bijpassende kaart vindt, krijgt de opdrachtkaart.